Regulamin 2017 – Edycja Zimowa

R E G U L A M I N
I Biegu Zimowego „Kropelka Run”

Piechowickie Morsowanie

I CEL IMPREZY:

1. Uczczenie 50. rocznicy nadania praw miejskich 
2Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako aktywnej formy wypoczynku. 
3. Promocja miasta Piechowice

II ORGANIZATORZY:

1.Urząd Miasta Piechowice

2. Klub Biegacza Biegamdlazdrowia.pl

3.RFH Group

 

PARTNERZY

4.Nadleśnictwo Szklarska Poręba

5.ZHP Jelenia Góra

6. Związek Gmin Karkonoskich

 

III. TERMIN i MIEJSCE:

1.Bieg odbędzie się 16 grudnia 2017 r., o godz. 10.00.

2.Start i meta: Górzyniec okolice Wodospadu Kropelka. Dystans 10km

3.Limit czasu na pokonanie trasy-2 godziny

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły  16 rok życia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

2. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie z własnoręcznym podpisem , stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

3.  Każdy uczestnik bierze udział w  biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.kropelkarun.pl

V. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do dnia 10 grudnia  poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kropelkarun.pl , pod warunkiem że limit zgłoszonych zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

Obowiązuje limit 100 osób

2. Wpisowe do biegu  wynosi- 25 zł

3.Wpłat należy dokonywać ,na konto bankowe 28 2490 0005 0000 4000 2694 7975 Alior Bank  W tytule wpłaty należy podać : Imię i nazwisko startującego, rok ur. miejscowość ” Kropelka Run” .  

4. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na inną osobę.

5. Uczestnicy biegu  otrzymają numer startowy , który  należy obowiązkowo przypiąć do koszulki z przodu.

6.O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto organizatora.

7. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.

 

8. Dane zawodnika pojawiają się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty.

VI. WERYFIKACJA I ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

1. Weryfikacja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać  się będzie w biurze zawodów w okolicy punktu start/meta w dniu biegu 16.12.2017 od godz 8.00 do 9.45

2. Uczestnik podczas weryfikacji  musi posiadać dowód osobisty lub paszport celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.

 

3. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest:osobiste stawiennictwo zawodnika i podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY :
w Biegu będzie prowadzona klasyfikacja open kobiet i mężczyzn:

1.Zwycięzcy –miejsca 1-3 otrzymają pamiątkowe statuetki

2.Wszyscy,którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają pamiątkowe medale

2a. Dodatkowa nagroda dla najlepszego Piechowiczanina.

 

VIII.PROGRAM  IMPREZY:

 

8.00-9.45 Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych                                             

10.00-Start biegu KROPELKA RUN                                                                                                                    

12.00-dekoracja zwycięzców, wspólne morsowanie dla chętnych

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  2. Organizator zapewnia: opiekę medyczną, ciepły poczęstunek i napoje, medal okolicznościowy.
  3. Po biegu w okolicy wodospadu,przy ognisku wydawany będzie ciepły posiłek i gorąca  herbata.
  4. Wszystkie dane osobowe uczestnika biegu będą wykorzystane przez organizatorów tylko i wyłącznie do celów rejestracji i identyfikacji zawodnika i nie będą dalej przetwarzane.
  5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.                      

                                                                                       Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *